Japanse duizendknoop

IBOR advies bestrijdt de Japanse duizendknoop sinds kort ook met de ROOTWAVE (elektrisch).

Dit doen wij in samenwerking met Blom hoveniers.

Hiervoor is de Rootwave Pro in een speciaal ontworpen aanhangwagen ingebouwd zodat ook op moeilijk bereikbare locaties gewerkt kan worden. Denk aan dijklichamen, sloten, bospercelen.

De Japanse duizendknoop is een invasieve plantensoort die een negatief effect heeft op de leefomgeving. Het is een echte woekeraar die veel schade veroorzaakt aan (ondergrondse) infrastructuur zoals kabels, leidingen, wegen, rioolbuizen, funderingen, etc. Door zijn groeikracht laat de plant geen ruimte voor de inheemse flora wat weer een negatief effect heeft op de biodiversiteit van onze leefomgeving.

Door goed te monitoren en adequaat te reageren kunnen percelen met de Japanse duizendknoop bestreden/beheersbaar gemaakt worden. De ervaring leert ons dat door heel gericht alleen de Japanse duizendknoop te behandelen met elektriciteit, de plant uitgeput wordt en de inheemse flora weer de overhand krijgt.

Wij durven te stellen dat op jaarbasis door deze manier van werken arealen met Japanse duizendknoop met 20% afnemen.We werken voor verschillende opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat en men is heel tevreden met de behaalde resultaten.                                                          Heeft u last van de Japanse duizendknoop en wil u ervan af, neem gerust contact met ons op.