IBOR Advies

Adviseurs voor inrichting en beheer van de openbare ruimte

Logo IBOR Advies

De openbare ruimte kent vele facetten.
De expertise van IBOR Advies B.V. is met name gericht op;

  • Landschapsinrichting,
  • Stedelijke inrichting,
  • Water.

Op het gebied van ontwikkeling, inrichting of beheer van de openbare ruimte kan IBOR Advies B.V. duidelijk verschil maken.

IBOR heeft tevens veel kennis en apparatuur beschikbaar om boomcontroles uit te kunnen voeren. Voor deze boomcontroles is eventueel een Picus 3 tomograaf beschikbaar! Kijk voor meer informatie op de pagina Picus 3 tomograaf, te vinden onder werkgebieden of klik op de link.

Alleen maar maatwerk

Het maakt niet uit of dit nu in de initiatieffase van een project is of in de realisatiefase. IBOR Advies B.V. heeft ruime ervaring in al deze onderdelen, van het ontwerpproces tot en met de begeleiding van de uitvoeringsfase.
Door onze werkwijze kunnen we snel reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dit is ook noodzakelijk om maatwerk te kunnen leveren richting de opdrachtgever. Elke keer opnieuw maken we duidelijke afwegingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord en klimaatneutraal ondernemen. Het toepassen van duurzame ontwikkelingen heeft namelijk onze sterke voorkeur!

Niet alleen voor advies

Wij gaan echter nog een stap verder dan alleen het verzorgen van de adviesopdracht.
IBOR Advies B.V. neemt graag het project- en procesmanagement op zich. Daarbij valt de projectbegeleiding, de bewaking van de planning en het beschikbare budget onder onze verantwoordelijkheid.

Onze opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor:

  • Waterschappen
  • Gemeentelijke-, Provinciale- en Rijksoverheden;
  • Hoveniers, Groot Groenvoorzieners;
  • Aannemers;
  • Particulieren;
  • Zorginstellingen en Wooncorporaties;
Onze opdrachtgevers zijn erg belangrijk voor ons. We streven ernaar om een hechte band met hen op te bouwen. Onze speerpunten hierbij zijn: persoonlijke aandacht, kwaliteit en flexibiliteit. Ons werkgebied beperkt zich dan ook niet tot de provinciegrens!