Landschaps Inrichting

Met oog voor alle belangen!
Het landelijk gebied krijgt zo langzamerhand steeds meer functies. Het wordt niet meer alleen ingezet voor agrarische doeleinden. Ook recreatie, natuurontwikkeling, flora en fauna en waterbeheer eisen steeds vaker hun deel van het landelijk gebied op. Nieuwe functies met ieder hun eigen belangen en belanghebbenden, waar we bij het opstellen van een ontwerp rekening mee moeten houden. Dus, niet alleen de ruimtelijke component weegt zwaar, maar vooral ook de belangen vanuit het gebied.

Van ontwerp tot toezicht
IBOR Advies B.V. is uw partner gedurende het gehele proces, van ontwerp tot directievoering en toezicht. Onze creatieve, oplossingsgerichte en interactieve manier van werken wordt altijd zeer gewaardeerd. We maken hierbij gebruik van geïntegreerde contractvormen, zoals Design & Construct of Design, Build,Finance & Maintain. Zo zijn we als het ware de ‘engineering contractor’.

Maar we doen meer!
IBOR Advies B.V. gaat daarnaast nog een stapje verder. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van onderhouds- en beheerplannen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat goed beheer mogelijk is op basis van een sluitende exploitatie. Wij ontzorgen u bovendien door de benodigde (Nationale en Europese) vergunningen aan te vragen, geotechnisch/milieukundig onderzoek van de bodem uit te voeren, de waterhuishouding en het omgevingsmanagement te verzorgen.

Kortom…
Onze kernactiviteiten op het gebied van landschapsinrichting samengevat:

  • Ontwerp;
  • Integrale gebiedsontwikkeling;
  • Beleidsadvies;
  • Project- en procesmanagement;
  • Omgevingsmanagement;
  • Uitvoeringsvoorbereiding;
  • Contracten en aanbesteding;
  • Directievoering;
  • Onderhouds- en beheerplannen.