Picus 3 tomograaf

Werking

Soms worden bomen gekapt wanneer dit nog niet nodig is of vallen bomen om omdat deze eerder gekapt hadden moeten worden. Dit is niet altijd te zien in een eerste opinion. IBOR Advies B.V. heeft sinds kort de beschikking over een Sonic tomograaf (Picus 3), hiermee kunnen wij buiten een eerste opinion nu ook een second opinion uitvoeren. De Picus 3 stuurt geluidssignalen door de stam en hiermee krijgen wij een beeld van de toestand van de boom.

Voorbeeld Picus meting

Picus 3 voorbeeld Picus 3 voorbeeld

Bovenstaande beeld van een Acer saccharinum geeft aan dat door middel van deze techniek een goed beeld gevormd kan worden van de conditie en vitaliteit van deze boom.
Door kloppen en prikken op de stam wordt de beste locatie bepaald voor dit onderzoek. Dit zijn de plekken waar vruchtlichamen of holtes aanwezig zijn of worden vermoed. Daarna worden nagels in de stam geslagen waarop sensoren worden geplaatst. Per nagel wordt met een hamer geluidsgolven door de stam verplaatst, dat wordt opgevangen door de sensoren. De verschillende snelheden worden door software omgezet in kleurenbeelden, te zien op het linker beeld. Rechts geeft de werkelijke dwarsdoorsnede weer, 15 centimeter boven de onderzoekslaag.

Aan de hand van dit beeld en visuele waarnemingen vormen wij een totaalbeeld over de boom waardoor u een advies krijgt over de vitaliteit, conditie en risico’s die eraan verbonden zijn.

Hierdoor kan er een gerichte keuze gemaakt worden.

Onderstaand een filmpje hoe zo een meting eruit ziet:

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Bel hiervoor +31 6 53812882 of stuur een mail naar info@ibor.nl