Privacy

PRIVACY STATEMENT IBOR ADVIES B.V.

Er wordt door ons verschil gemaakt tussen gegevens van opdrachtgevers en cursisten.

Contactpersoon

Bij aanvraag voor een offerte vragen wij contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om contact op te kunnen nemen voor offerteaanvraag, inschrijving, opdracht of andere contactvragen.

Cursist

Aan de cursist vragen we persoonsgegevens (voorletters, naam woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens hebben wij nodig voor op de presentielijst. Dit om te kunnen identificeren of de persoon die de cursus bijwoont ook daadwerkelijk de persoon is die is aangemeld voor de cursus. Anders zou iedereen zomaar bij een cursus aan kunnen schuiven! Zonder persoonsgegevens kun je niet deelnemen en kunnen wij geen bewijs tot deelname overhandigen.

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens die verstuurd worden via website en/of e-mail worden bewaard in een veilige omgeving, alleen toegankelijk voor medewerkers van IBOR Advies B.V.. Gegevens worden bewaard gedurende de cursus en daarna terug gegeven aan opdrachtgever of vernietigd. Opdrachten worden gedurende 10 jaren bewaard in een veilige omgeving. Opdrachten worden door IBOR Advies B.V. te alle tijden bewaard vanuit servicebeleid. We kunnen hierdoor het gevraagde advies snel verstrekken.

Privacyrechten

Iedere cursist/opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen.

Privacy officer

Binnen IBOR Advies B.V. is een officer aangesteld om de werkwijze van IBOR Advies B.V. te waarborgen. Heb je vragen neem dan gerust contact op met Lies van de Kerkhof, lies@ibor.nl.