Stedelijke Inrichting

Omgeving met een eigen gezicht
Elk dorp of stad heeft een eigen karakter. Een karakter dat door de jaren heen gevormd is en diepgeworteld zit in de samenleving. Het spreekt voor zich dat deze eigenschappen een belangrijke sociale en bindende functie hebben. Op het moment dat wij met stedelijke inrichting aan de slag gaan, gaat het in de meeste gevallen om herstructurerings- of uitbreidingsplannen. De specifieke aard van het gebied speelt hierin een grote rol, deze willen we namelijk behouden. We brengen in kaart wat de randvoorwaarden zijn, waar nieuwe kansen liggen en welke voor- en nadelen eraan kleven. Op basis van al deze gegevens ontwerpt IBOR Advies B.V. een zo optimaal mogelijke leef- en woonomgeving.

Onze diensten zijn divers
Wij adviseren provincies, gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars op verschillende wijze bij het duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en veilig beheren van de openbare ruimte. Zo kunt u ons benaderen voor het opstellen van structuurvisies, beeldkwaliteitsplannen, exploitatiebegrotingen en (beeld)bestekken. Maar ook voor het verzorgen van de communicatie richting burgers en bedrijven rondom een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraak- en inloopavonden.
Daarnaast ondersteunt IBOR Advies B.V. u graag bij het opstellen van onderhouds- en beheerplannen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat goed beheer mogelijk is op basis van een sluitende exploitatie.

Totaalpakket: van beleid tot onderhoud
IBOR Advies is uw partner gedurende het gehele proces, van ontwerp tot projectmanagement, directievoering en toezicht. Onze werkwijze kenmerkt zich door creativiteit, oplossingsgerichtheid en interactiviteit. We maken steeds meer gebruik van ge├»ntegreerde contractvormen, zoals Design & Construct of Desing, Build, Finance & Maintain. Zo zijn we als het ware de ”engineering contractor”.
IBOR Advies B.V. ontzorgt u bovendien door de benodigde (Nationale en Europese) vergunningen aan te vragen, geotechnisch/milieukundig onderzoek van de bodem uit te voeren, de waterhuishouding en het omgevingsmanagement te verzorgen.

Kortom…
Onze kernactiviteiten op het gebied van Stedelijke Inrichting samengevat:

  • Beleidsadvies;
  • Project- en procesmanagement;
  • Omgevingsmanagement;
  • Uitvoeringsvoorbereiding;
  • Contracten en aanbesteding;
  • Directievoering en toezicht;
  • Onderhouds- en beheerplannen.